Är e cigarett farligt?

En del vill proklamera att el-ciggen är lika farliga som vanliga cigaretter, men det stämmer ej. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

e

Är e cigarett farligt på så vis att man kan bli sjuk av cigaretterna?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Svaret är att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att så skulle vara fallet. Trots det är det många organisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Kom dessutom ihåg att skilja på de cigaretter som innehåller nikotin och de som inte gör det. Om man inte använder nikotin finns inget beroende.

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Valet står klart.

E-cigarett är svaret. Det är också trevligt att el-ciggen är billigare i drift. Du spar pengar och mår bättre, kan det bli bättre.