Är e cigg skadligt är kan det förlänga livet?

Åtskilliga tror att e–cigaretterna är lika farliga, om ej ändå värre, än vanliga tobakscigaretter. Det här är emellertid inte riktigt. En e-cigarett är inta överhuvudtaget så farlig som en cigg innehållandes tjära. Om vi ska svara på om e- cigg är FARLIGA bör vi först veta vad du jämför med.

rosa

E–cigarett som inte är granskade i Sverige kan absolut vara skadliga, det får man ej glömma. När ni skall handla el-cigg fundera då på att inhandla el cigaretter utan nikotin de ger inget beroende.

Det är el-juicen som är skillnaden mellan e cigg som saknar nikotin och de med.

Skillnaden är märkbar på e cigg som saknar nikotin och dom med. I Sverige kan man enbart inhandla de som saknar och dom e-ciggen ger intet beroende. Det är relevant att komma ihåg att man kommer att hantera laddare och hållare som är elektriskt drivna.

Vi kan inte någonsin vara för övertygad med att undersöka sin e-cigarett före hantering. Undvik fara och shoppa svenskt. E–cigaretter utan det beroendeframkallande nikotinet har noll åldersgräns, men den ska likväl ej brukas av barn. e cigarett återförsäljare

E-cigaretter som saknar nikotin ger intet beroende. Det här är förträffligt för den som ej blossar till att börja med. Nikotinet är ständigt svårast för den som vill lägga av med att röka. Även de nikotinfria funkar vid rökavvänjning.

Då är e- cigg farligt?

Det är ingen bra tanke att starta med nikotincigg om man aldrig blossat tidigare. Den som inte någonsin blossat cigaretter med nikotin kanske icke tänker på att dom är de e- cigarettERNA SOM ÄR FARLIGA. Det många icke känner till är att det kan vara begynnelsen på ett beroende till standard cigaretter också.

Därför är vanliga cigg farliga

Du drar fel deduktion om du tror att el cigarett ÄR farligt. Ifall man ställer de 2 mot varandra så rör det sig om enorma skillnader. Om du nu skall börja med så skall man börja med el-ciggen. Det finns ett flertal samhällsfördelar med att unga blossar el cigaretter utan nikotin.